Navigation

Simültane Tercüme

Tercümanın konuşmacı ile eş zamanda konuşmalarını çevirme işlemi olup kabin ve kulaklık yardımı ile yapılan tercüme işlemidir. Bundan dolayıdır ki; Simültane Tercüme Kaliteli Profesyonel ve bu konuda uzman deneyimli tercümanlar tarafından yapılmalıdır.

Hukuki Tercüme

Günümüzde her sektörde hukuksal içerikli belgeler ile işlem yapılmaktadır. Bu belgelerin Uluslar arası geçerliliğinin sağlanması adına Tercüme edilmesi gerekmektedir.Şirket sözleşmeleri,Beyanname, İmza sirküleri, Faaliyet belgesi ve buna benzer belgeler.

Teknik Tercüme

İçeriği açısından teknik terimlere sahip olan, ürün özelliklerini belirten, düz bir anlatım ifadesi dışında olan metinlerin Tercüme işlemi kesinlikle profesyonel Yeminli Tercüman tarafından yapılmalıdır. Teknik ifade olarak yanlış kullanılan bir terim birçok dönüşü zor hatayı doğurabilir.

Ticari Tercüme

Faaliyet alanı ne olursa olsun Ticaretin içerisinde iseniz ve Uluslar arası çalışıyorsanız-çalışacaksanız, şirketinize ait resmi dökümanların tercümesi gerekmektedir. Bu tercümeler Noter onaylı ve gerektiğinde Apostil Tasdiği yapılmış olmalıdır.

Tıbbi Tercüme

Bilim dünyasının en hızlı ve sürekli yeniliklere sahip olan dalı belki de Tıp dalıdır. Tıp dalı kendi içerisinde çeşitlendirilmektedir. Tüm çalışmaların, değerlendirmelerin herkes tarafından anlaşılabilirliğini sağlamak medikal çevirilerde çok önemlidir.

Şahıs Bilgileri Tercüme

Özellikle Vize Başvurularında, Evlilik İşlemlerinde, Eğitim alanında, Yabancı uyruklu Şahısların resmi makamlarda işlem yapmaları sırasında, istenilen belgelerin tercüme işlemi çok çeşitli olup yine Yeminli Tercüman tarafından çevrilmesi gerekmektedir.

Diğer Yazılı Tercüme

Web sitesi tercümesi hizmeti, sizi tanıtan web sitenizin içeriği nasıl olursa olsun ebedi metin tercümeleri için Bakırköy tercüme bürosu aradığınız doğru adrestir. Katalog tercümesi hizmeti ise, ürün tanıtımları, yönlendirmeler, broşürler için her dilde Tercüme.

Ardıl Sözlü Tercüme

Tercüme işleminin konuşma halidir. Belli bir ortamda kişi konuşmasını tamamladıktan sonra tercüman çevirisini ilgili kişiye aktarır ve konuşmayı tercüme ederek iletişimi sağlar. Günümüzde hemen her yerde Yabancı uyruklu misafirlerimize bu hizmeti sunmaktayız.

Bakırköy Tercüme

İstanbul ‘un önemli ve tarihi bir ilçesi olan Bakırköy ‘ün ismi Latincede Yedinci anlamına gelen “Septimum” adıyla ve Bizans döneminde “Hebdomon” adıyla tanımlanmıştır. Antik bir marmara yerleşimi olan Bakırköy bugün İstanbul’ un en önemli ilçelerinden birisidir.

Dosyanızı gönderin. Hemen fiyat verelim.